در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ساری

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  ساری

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گرگان می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  ساری

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گرگان می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  ساری

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گرگان می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  ساری

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گرگان می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 28

 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  ساری

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گرگان می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا مارال 96
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  ساری

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  315,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گرگان می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  ساری

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گنبدکاووس می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  ساری

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B7R TIP2 2+2

  قیمت

  200,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گرگان می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  ساری

  ساعت

  22:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گرگان می باشد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  بین راهی

  ساری

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به گنبدکاووس می باشد
  توضیحات:
  ویی ایی پی با مانیتور شخصی