در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اصفهان

يکشنبه 30 تیر 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  15:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  384,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  432,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شیراز (فارس ) می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  432,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  مان تخت شو مانیتوردار/ با اینترنت رایگان / پایانه اصفهان (کاوه . صفه)
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  432,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  مان تخت شو مانیتوردار/ با اینترنت رایگان / پایانه اصفهان (کاوه . صفه)