در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اصفهان

چهارشنبه 7 فروردین 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه صفه (اصفهان )

  ساعت

  06:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی/پایانه اصفهان(کاوه-صفه)
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اصفهان

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R 2+2

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کوهپایه (اصفهان ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  15:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 13

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  408,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار / با اینترنت رایگان / پایانه اصفهان (کاوه . صفه)