در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

سه‏ شنبه 13 خرداد 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  تخت شو مانیتور واینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سلماس می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل مان تخت شو 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع