در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

چهارشنبه 7 فروردین 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت ونهار 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ارومیه می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل/مانیتوراختصاصی واینترنت وشام 09909600339