در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مراغه

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  370,000 ریال

  صندلی خالی : 33

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهاباد (آذربایجان غربی ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به نقده می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)حکیم زاده
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهاباد (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)(مانیتوردار/اینترنت/شام رایگان/بیژن حیدری
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  مراغه

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهاباد (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)(مانیتودار/اینترنت/شام رایگان/سامران