در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اندیمشک

جمعه 1 آذر 1398
روز بعد
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  505,000 ریال

  479,750 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آبدانان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مسجدسلیمان می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  815,000 ریال

  733,500 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شوشتر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  733,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ماهشهر می باشد
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  774,250 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اهواز می باشد
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  19:50

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  774,250 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اهواز می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  20:50

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  774,250 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اهواز می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اندیمشک

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  652,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به دزفول می باشد