در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

دزفول

چهارشنبه 7 فروردین 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  دزفول

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  درسا مانیتوردار
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  دزفول

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شوشتر می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  دزفول

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  815,000 ریال

  صندلی خالی : 16