در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شوشتر

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  شوشتر

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  819,000 ریال

  صندلی خالی : 2

  توضیحات:
  مانیتوردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  شوشتر

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  819,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  مانیتوردار