در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

مسجدسلیمان

يکشنبه 30 تیر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مسجدسلیمان

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  مسجدسلیمان

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  886,500 ریال

  صندلی خالی : 7