در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شیراز (فارس )

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  970,000 ریال

  824,500 ریال

  صندلی خالی : 2

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به فسا می باشد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  شیراز (فارس )

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  970,000 ریال

  679,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به داراب (فارس ) می باشد
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  970,000 ریال

  679,000 ریال

  صندلی خالی : 16