در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

فسا

پنجشنبه 23 مرداد 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  فسا

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,325,000 ریال

  1,126,250 ریال

  صندلی خالی : 25