در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمان

پنجشنبه 8 اسفند 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  837,250 ریال

  صندلی خالی : 16

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  کرمان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  985,000 ریال

  صندلی خالی : 0