در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رفسنجان

يکشنبه 29 دی 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  15:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 33

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بم می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  819,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  819,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  550,000 ریال

  495,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  910,000 ریال

  819,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  819,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  819,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  819,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  رفسنجان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  728,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کرمان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی