در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شهربابک (کرمان )

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  شهربابک (کرمان )

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سیرجان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  شهربابک (کرمان )

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  728,000 ریال

  صندلی خالی : 18