در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

شهربابک (کرمان )

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  شهربابک (کرمان )

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  760,000 ریال

  608,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سیرجان می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  شهربابک (کرمان )

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  760,000 ریال

  608,000 ریال

  صندلی خالی : 25