در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

دوشنبه 28 مرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 3

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به طوالش می باشد