در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

پنجشنبه 26 تیر 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  18:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  290,000 ریال

  261,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا وی ای پی تک صندلی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا مارال تخت شو
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:20

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا مارال تخت شو