در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

پنجشنبه 8 اسفند 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا ویی ای پی تک صندلی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا مارال تخت شو