در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

پنجشنبه 23 مرداد 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  07:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستارا می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به طوالش می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  10:46

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  357,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  مان وی ای پی تخت شو
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  290,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  Scania 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به طوالش می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا/مارال/تخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  اسکانیاتک صندلی/مارال
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  420,000 ریال

  378,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بندرانزلی می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا مارال/تخت شو/باپدبهداشتی