در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بندرانزلی

دوشنبه 1 مهر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  بندرانزلی

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  بندرانزلی

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  بندرانزلی

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  بندرانزلی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  480,000 ریال

  صندلی خالی : 25