در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رودسر

شنبه 29 شهریور 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 29

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  600,000 ریال

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  مان وی ای پی تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  اسکانیامارال/تک صندلی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  اسکانیا/مارال/تک صندلی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  23:20

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  اسکانیا/مارال/تک صندلی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  23:46

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  اسکانیا/مارال/تک صندلی