در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رودسر

پنجشنبه 26 تیر 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 25