در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

لاهیجان (گیلان )

پنجشنبه 26 تیر 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لاهیجان (گیلان )

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  396,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لاهیجان (گیلان )

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  396,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد