در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

لنگرود

سه‏ شنبه 21 مرداد 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 17

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  10:46

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  391,000 ریال

  صندلی خالی : 29

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 21

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  13:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لنگرود

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  مان وی ای پی تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  لنگرود

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 36

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لنگرود

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  اسکانیا/مارال/تخت شو
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لنگرود

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  460,000 ریال

  414,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  اسکانیاتک صندلی/مارال
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لنگرود

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  570,000 ریال

  484,500 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع