در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ارومیه

پنجشنبه 8 اسفند 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  765,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  تعاونی 7 عدل/ مانیتور واینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  765,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  تعاونی 7 عدل/ مانیتور واینترنت 09909600339
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  765,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  تعاونی 7 عدل/ مانیتور واینترنت 09909600339