در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ارومیه

جمعه 7 آذر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  1,270,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  درسا/تخت شو مانیتور و اینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,270,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور و اینترنت 09909600339
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ارومیه

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,270,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور و اینترنت 09909600339