در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بوکان

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  بوکان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  بوکان

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)مانیتوردار/اینترنت/شام*قادر ابراهیمی*
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  بوکان

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)مانیتوردار/اینترنت/شام*محسن سلیمان زاده*