در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بوکان

دوشنبه 1 مهر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  بوکان

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  تعاونی7عدل09359958004
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  بوکان

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تعاونی7عدل(شام/مانیتوردار)قادر ابراهیمی09359958004
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  بوکان

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  تعاونی7عدل(شام/مانیتوردار)محسن سلیمان زاده09359958004