در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سردشت (آذربایجان غربی )

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سردشت (آذربایجان غربی )

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(مانیتوردار /اینترنت)(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سردشت (آذربایجان غربی )

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(اینترنت /مانیتودار)(09359958004)حسنپور