در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  594,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  درسا/مانیتوردار/سلیمانی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  561,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به پاوه می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  تخت شو (25)نفره
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  19:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  بهروزمحمدی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  380,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  نظری
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  درسا/مونیتوردار/اینترنت رایگان/موسوی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  مارال/موننیتوردار/اینترنت رایگان/حبیبی