در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

جمعه 7 آذر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، پوردهقان
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 2

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، حبیبی