در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

سه‏ شنبه 30 مهر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  560,000 ریال

  504,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توضیحات:
  کاظم میرزائی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  درسا/تخت شو مانیتوردار/با اینترنت رایگان/موسوی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 1

  توضیحات:
  اسکانیا مارال تخت شو مانیتوردار/با اینترنت رایگان/حبیبی