در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

پنجشنبه 26 تیر 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  فکوری
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  711,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  درسا/مونیتوردار/پوردهقان
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  790,000 ریال

  671,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  مارال/مونیتوردار/حبیبی