در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

دوشنبه 28 مرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 3

  توضیحات:
  شعیب گل کوشکی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  درسا/مانیتوردار/سلیمانی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مونیتور پشت صندلی/اینترنت رایگان/حبیبی