در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

پنجشنبه 8 اسفند 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  درسا/مونیتورپشت صندلی/اینترنت رایگان/موسوی
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  660,000 ریال

  528,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  مارال/مونیتورپشت صندلی/اینترنت رایگان/حبیبی