در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اسلام آباد غرب

پنجشنبه 21 فروردین 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اسلام آباد غرب

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اسلام آباد غرب

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  860,000 ریال

  774,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اسلام آباد غرب

  ساعت

  20:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  510,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اسلام آباد غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  860,000 ریال

  774,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی