در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بیجار

سه‏ شنبه 1 مهر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بیجار

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بیجار

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تعاونی7عدل09359958004
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بیجار

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تعاونی7عدل09359958004
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بیجار

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، تعاونی7عدل09359958004
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بیجار

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، تعاونی7عدل09359958004(شارژر ومانیتور)امینی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بیجار

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تعاونی7عدل09359958004
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بیجار

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، تعاونی7عدل09359958004(ناصر رستمی)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بیجار

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  540,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سقز می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، تعاونی7عدل09359958004