در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سقز

پنجشنبه 1 آبان 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  648,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  648,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تعاونی 7عدل(09359958004)
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  720,000 ریال

  648,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، تعاونی 7عدل (09359958004)
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  648,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تعاونی 7عدل (09359958004)
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  720,000 ریال

  648,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، تعاونی 7عدل (09359958004)
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سقز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  612,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، تعاونی 7عدل(09359958004)