در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سقز

جمعه 1 آذر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  MAN 2+2

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل09359958004
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)حسنپور(شام رایگان/شارژر اختصاصی)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)(شام رایگان/مانیتوردار)قادر ابراهیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Volvo VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)(شام رایگان)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سقز

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل09359958004(مانیتوردار/شام)محسن سلیمان زاده
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سقز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)شام رایگان/ناصر احمدی/
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سقز

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)(مانیتوردار/اینترنت)سامان فاروقی