در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

دیواندره

دوشنبه 28 مرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  12:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بانه می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل09359958004
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل(09359958004)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی 7عدل(09359958004)خسرو امینی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 42

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سردشت (آذربایجان غربی ) می باشد
  توضیحات:
  تعاونی7عدل09359958004صالح امینی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دیواندره

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B12 2+2

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به بوکان می باشد