در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خرم آباد (لرستان )

جمعه 1 آذر 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  518,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 5% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  385,000 ریال

  365,750 ریال

  صندلی خالی : 34

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کوهدشت (لرستان ) می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  خرم آباد (لرستان )

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  610,000 ریال

  549,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی