در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ایلام

دوشنبه 1 مهر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ایلام

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  ایلام

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهران (ایلام ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ایلام

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  صندلی خالی : 10