در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ایلام

جمعه 15 آذر 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ایلام

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  722,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  دارابی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  ایلام

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  722,500 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مهران (ایلام ) می باشد
  توضیحات:
  دارابی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ایلام

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  500,000 ریال

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توضیحات:
  هیوری
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ایلام

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  850,000 ریال

  722,500 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  درسا/مونیتوردار/منصوری زادگان