در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

دره شهر

جمعه 1 آذر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  دره شهر

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی