در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

آبدانان

جمعه 15 آذر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  آبدانان

  ساعت

  11:50

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  910,000 ریال

  819,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  آبدانان

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  600,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی