در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

جمعه 1 آذر 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  531,250 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  604,000 ریال

  صندلی خالی : 23