در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

پنجشنبه 21 فروردین 1399
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  604,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  604,000 ریال

  صندلی خالی : 23