در حال بارگذاری ...

روز قبل

شوشتر

تهران

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  شوشتر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  810,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  شوشتر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  810,000 ریال

  صندلی خالی : 10

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  شوشتر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  810,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  فوق العاده
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  شوشتر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  810,000 ریال

  صندلی خالی : 1

  توضیحات:
  سرویس برگشت از کرج همه روزه 6:30تلفن 09168107646