در حال بارگذاری ...

روز قبل

شوشتر

تهران

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
روز بعد
 • از پایانه

  شوشتر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  17:15

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 13

 • از پایانه

  شوشتر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • از پایانه

  شوشتر

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 3

  توضیحات:
  سرویس همراه با شام و سرویس برگشت از کرج همه روزه 09168107646