در حال بارگذاری ...

روز قبل

شوشتر

شیراز (فارس )

چهارشنبه 29 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  شوشتر

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  440,000 ریال

  صندلی خالی : 17