در حال بارگذاری ...

روز قبل

شوشتر

شیراز (فارس )

پنجشنبه 23 مرداد 1399
روز بعد
 • از پایانه

  شوشتر

  پایانه مقصد

  پایانه کاراندیش (شیراز)

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 22