در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

اصفهان

پنجشنبه 21 فروردین 1399
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  1,080,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  از مسیر تبریز با مانیتور اختصاصی(مهدیان)
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,080,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  مانیتوردار با اینترنت وپذیرایی رایگان(نصیرپور)