در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

اصفهان

دوشنبه 28 مرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  1,008,000 ریال

  صندلی خالی : 1

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، مهدیان
 • از پایانه

  ارومیه

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral LX VIP 2+1

  قیمت

  1,080,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، ازمسیرتیریز(مهدیان)