در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

زنجان

دوشنبه 12 خرداد 1399
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  زنجان

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به تهران می باشد
  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی بااینترنت وپذیرایی طول مسیر(احمدی)
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  زنجان

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  720,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به تهران می باشد
  توضیحات:
  مانیتوراختصاصی بااینترنت وپذیرایی طول مسیر(فتح اله زاده)