در حال بارگذاری ...

روز قبل

ارومیه

اردبیل

پنجشنبه 26 تیر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  زمان خرید سرویس به پایان رسیده است

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به لنگرود می باشد
  توضیحات:
  باپذیرایی طول مسیروارائه ی پک بهداشتی(عباسی)
 • از پایانه

  ارومیه

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  640,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس ارومیه به لنگرود می باشد
  توضیحات:
  باپذیرایی طول مسیروارائه ی پک بهداشتی(ترابی)