در حال بارگذاری ...

روز قبل

همدان

اصفهان

چهارشنبه 7 فروردین 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  همدان

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  477,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  تخت شو مجهز به مانیتور اختصاصی(کاوه-صفه)
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  همدان

  پایانه مقصد

  پایانه کاوه (اصفهان )

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  477,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  تخت شو مجهز به مانیتور اختصاصی(کاوه-صفه)پذیرایی میوه